GORAN BASARAC

OSOBNE INFORMACIJE

Bračni status: Neoženjen
Nacionalnost: Hrvat
Godina rođenja: 14.lipnja. 1978
Mjesto rođenja: Pula

OBRAZOVANJE

[ 1998 – 2002 ] American College of Management and Technology

  • Diploma: Dipl. Oecc. Managementa u Turizmu i Ugostiteljstvu
  • Sva predavanja na Engleskom Jeziku

 

[ 2006 – 2008] CBA- Cotrugli Business Academy – EMBA studij

  • Executive EMBA program – za izvršne dužnosti
  • Jedini hrvatski akreditirani EMBA program od strane AMBA
  • Sva predavanja na engleskom jeziku

 

[ 2008 ] Ekonomski fakultet Zagreb

  • Završen program edukacije za korporativno upravljanje za članove nadzornih i upravnih odbora

 

[ 2010 ] Diplomatska akademija pri MVPEI RH

  • Završen edukacijski program za obavljanje diplomatskih poslova pri MVPEI RH sa rezultatom II. (drugog) u Klasi Polaznika

 

[ 2017 ] European Foundation for Cluster Excellence

  • Završen 18 mjesečni specijalizirani edukacijski program sa zvanjem Cluster excellence Managera – vođenje Klastera

 

AKTIVNOSTI

• Član Skupštine NK„Hrvatski Dragovoljac“
• Košarka – aktivno igranje – veteranska momčad MORH
POZNAVANJE JEZIKA

• Engleski – izvrsno u govoru i pismu
• Talijanski – osrednje
RADNO ISKUSTVO

01. Rujan 2018 – Trenutno Šestan-Busch d.o.o.

Pozicija: Izvršni direktor za strateški razvoj i provedbe projekata

Opis posla: Prijedlozi i vođenje Strateškog razvoja Društva ŠESTAN-BUSCH prema novim tržišnim nišama i prilikama u okviru djelokruga poslovanja i konkurentskih prednosti Društva, smišljanje razvojnih programa i projekata na temelju kojih bi se Društvu otvorile nove opcije financiranja i olakšalo poslovanje, stvaranje podloga i prijedloga prema Vlasnicima za unapređenje korporativnog upravljanja, koordinacija provedbe projekata u domeni strateškog razvoja – EU i Nacionalnih te potencijalno ostalih u okviru dostupnih programa na koje se Društvo prijavljuje ili aplicira, koordinacija aktivnosti povezanih sa marketingom i brandingom, predstavljanje Društva u dogovoru s glavnim direktorom u javnim nastupima, sajmovima, prezentacijama, koordinacija aktivnosti i predstavljanje društva u okviru rada Hrvatskog klastera konkurentnosti obrambene industrije

02. Siječanj 2018 – 31. Kolovoz 2018 Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU

Pozicija: Voditelj službe za strateško planiranje i pripremu OP-a

Opis posla: upravlja radom Službe (organizira, koordinira, prati i nadzire obavljanje poslova u službi) i obavlja poslove upravljanja ljudskim potencijalima u Službi neposredno obavlja najsloženije poslove iz djelokruga Službe; koordinira pripremu internih procedura i metodologije za administriranje i upravljanje programima i projektima financiranih iz sredstava Europske unije, izradu planova, izvješća i akata na engleskom i hrvatskom jeziku; sudjeluje u radu stručnih radnih skupina i drugih radnih tijela za izradu strategija, akcijskih planova i drugih akata iz djelokruga Službe; sudjeluje u izradi dijelova strateških i programskih dokumenata poslova vezanih za izradu Nacionalne razvojne strategije 2020-2030 (NRS 2020-2030), samostalno koordinira područje SIGURNOST u okviru NRS 2020-2030 te predlaže programske elemente, prioritete, opcije financiranja koji se mogu povezati upravo s područje Sigurnosti u okviru predstojeće financijske perspoektive 2021-2027;

01.Lipanj 2013 – 31. Prosinac 2018 Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Pozicija: Voditelj službe za strateško planiranje i pripremu OP-a
Opis posla: upravlja radom Službe (organizira, koordinira, prati i nadzire obavljanje poslova u službi) i obavlja poslove upravljanja ljudskim potencijalima u Službi neposredno obavlja najsloženije poslove iz djelokruga Službe; koordinira pripremu internih procedura i metodologije za administriranje i upravljanje programima i projektima financiranih iz sredstava Europske unije, izradu planova, izvješća i akata na engleskom i hrvatskom jeziku; sudjeluje u radu stručnih radnih skupina i drugih radnih tijela za izradu propisa, strategija, akcijskih planova i drugih akata iz djelokruga Službe; sudjeluje u izradi strateških dokumenata poslova vezanih za izradu gospodarske razvojne strategije za jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva; (Konkretno: uži radni tim za izradu Strategije poticanja inovacija RH 2014-2020, Strategije pametne specijalizacije) te podataka i podloga za izradu studija i analiza sektorske specijalizacije regija i razvoj klastera konkurentnosti; koordinira pripremu i izradu godišnjih i završnih izvješća za potrebe nadzora Operativnog programa; nadzire sustav informatičkog praćenja i izvještavanja za Operativne programe; priprema kriterije i metodologiju za odabir odgovarajućih projekata; planira i koordinira aktivnostima u cilju podizanja svjesnosti i širenja informacija o mogućnostima uključivanja korisnika u projekte za korištenje programa pred pristupne pomoći Europske unije ( IPA) i budućih strukturnih fondova Europske unije ( SF); Neposredno odgovoran i nadležan za rezultate i provedbu svih programa i aktivnosti Klastera konkurentnosti obrambene industrije RH preko kojeg je po prvi put od samostalnosti omogućen neposredan pristup financiranjima iz EU fondova ovog industrijskog sektora (reference: DOK-Ing d.o.o., HS Produkt d.o.o., Šestan Busch d.o.o., 2ZKoncept d.o.o., HEMCO d.o.o. i dr.)

01. prosinac 2011 – 01. Lipanj.2013 Hrvatski centar za razminiranje

Pozicija: Viši savjetnik za pripremu projekata EU/USAID – Odjel za plan i analizu
Opis posla: zadužen za pripremu projekata HCR-a koji se mogu natjecati za sredstva EU fondova, sudjelovanje u radu Zaklade – Hrvatska bez mina u vidu kontakata potencijalnih donatora, provedbe projekata povezanih sa prijavama na dostupne programe USAID, i sl.

05. siječnja 2011 – 01. prosinac 2011 Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

Pozicija: Viši stručni savjetnik – Uprava za trgovinsku politiku i međunarodne odnose
Opis posla: vođenje bilatelarnih odnosa sa raznim zemljama u području gospodarske suradnje, priprema i izrada gospodarskih informacija o pojedinoj zemlji, praćenje gospodarskih kretanja za pojedinuregiju (ugl. Skandinavske zemlje i Latino Amerika), informiranje gospodarstvenih subjekata vezano za zakonske okvire suradnje između zemlja, predlaganje i uvrštavanje raznih gospodarskih tema i/ili neriješenih pitanja na tematske sastanke na razini ministara ili državnih izaslanstava

17. siječnja 2006 – 05. siječnja 2011 Fond za razvoj i zapošljavanje

Pozicija: Viši stručni suradnik za implementaciju projekata
• Opis posla: Vođenje analize budućih projekata Fonda za razvoj i zapošljavanje, upravljanje i obrada cjelokupnog portfelja korisnika koji su dobili sredstva putem programa Fonda, vođenje kontrole o namjenskom korištenju sredstava, usklađivanje sa novim Pravilnicima i Zakonima, obrada zahtjeva u pogledu usklađenosti sa Pravilnicima Fonda po pitanju financijske analize i založnih prava, koordinacije, pripreme i izvješća prema tijelima Ministarstva financija i ostalih nadležnih tijela a specifično i nadzorom te kontrolom financiranih projekata od strane Fonda, obračunavanje kamatnih stopa za korisnike programa, koordinacija i usklađivanje poslovanja s poslovnim bankama putem kojih Fond operativno djeluje, izrada prijedloga i koordinacija sa ostalim tijelima državne uprave u pogledu usklađenja i zajedničkog djelovanja, zadužen za odnose sa tijelima koordinacije za usklađenje sa pravnim regulama pretpristupnih fondova EU – SDURF

***Napomena: Odslužio vojni rok; 1996 – 1997 (Čin Razvodnika u OS RH)

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google