Hotel Gjalski, GREDICE, Zabočka ul.7, 49210 Zabok)  Više detalja o hotelu možete pronaći na sljedećoj web adresi; www.dvoracgjalski.com

01.07.2021 (četvrtak)

Tema predavanja: ”EOJN – Provođenje postupaka Javne Nabave“, sa sljedećim poveznicama;

*Zakonodavni i Institucionalni okvir sustava Javne Nabave u RH i EU

*Planiranje u Sustavu javne Nabave i registar ugovora o Javnoj Nabavi i okvirnih sporazuma – s praktičnim primjerima

*Tehnike i instrumenti za elektroničku i zbirnu nabavu

Plan predavanja/program usavršavanja i predavače za 01.07. možete pronaći: –> OVDJE

Priznato: 8 sati / bodova!

Predavač: g. Ostap Graljuk, dipl. ing

Cijena za ranu uplatu do 28. 06.2021.: 1.250,00 kn (oslobođeno PDV-a temeljem čl.39.st.1.toč.i, Zakona o PDV-u)

Redovna Cijena: 1.550,00 kn (oslobođeno PDV-a temeljem čl.39.st.1.toč.i, Zakona o PDV-u)

  • Kotizacija uključuje: kavu i/ili čajeve, vodu, keksiće, te ručak u 3 slijeda kao i sav radni materijal!

Kome je usavršavanje namijenjeno?

• Naručiteljima radova, roba i usluga
• Ponuditeljima radova, roba i usluga
• Svima koji su certificirani za provođenje postupaka javne nabave i sudjeluju u postupcima javnih nabava.
• Svima kojima trebaju sati (bodovi) za proizvodnju certifikata.
• Svima koji dolaze u dodir s propisima u području javnih nabava.
• Svima koji postaju obveznici e-nabave.

Broj mjesta je ograničen. 
Predviđeni termini će se popunjavati redoslijedom primljenih uplata.

Potvrdu o uplati dostavite na e-mail: info@superstar-academy.eu  Hvala!

Smještaj u hotelu nije uključen u kotizaciju, no odobrene su posebne cijene za polaznike i njihovu pratnju;

*Dvokrevetna soba: 468,00 kn po osobi

*Nadoplata za jednokrevetnu sobu: 90,00 kn po osobi

Super Star Akademija, obrt za obrazovanje i ostale usluge, u vlasništvu Anamarije Borošak, sa sjedištem u Ul. Matije Gupca 6, 49290 Grad Klanjec, nositelj je odobrenja za Izobrazbu na području javne nabave, Rješenjem Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, te je evidentirana u Registru nositelja programa pod rednim brojem 86. Više na www.javnanabava.hr.

Evidencijski broj programa usavršavanja: (Ev. Br. 2021- 0090) za četvrtak, 01.07.2021

Ostanimo povezani i na društvenim mrežama: –> Facebook, –> Facebook grupa ,,Javna Nabava – Super Star Academy“, –> LinkedIn, –> Instagram

02.07.2021 (petak)       

 Tema predavanja: PROVEDBA OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE (s naglaskom na izradu dokumentacije o nabavi (DON), kao i na pregled i ocjena ponuda uz praktične primjere prakse DKOM-ai VUS RH-a)“, sa slijedećim poveznicama;

*Postupci javne nabave – s praktičnim primjerima

*Dokumentacija o nabavi – s praktičnim primjerima

*Ponuda – s praktičnim primjerima

Plan predavanja/program usavršavanja i predavače za 01.07. možete pronaći: –> OVDJE

Priznato: 8 sati / bodova!

Predavači: Predsjednica DKOM-a: Maja Kuhar, mag. iur, Predsjednica DKOM-a.–> Zvonimir Jukić, mag.iur, Član DKOM-a

Cijena za ranu uplatu do 29. 06.2021: 1.250,00 kn (oslobođeno PDV-a temeljem čl.39.st.1.toč.i, Zakona o PDV-u)

Redovna cijena: 1.550,00 kn (oslobođeno PDV-a temeljem čl.39.st.1.toč.i, Zakona o PDV-u)

  • Kotizacija uključuje: kavu i/ili čajeve, vodu, keksiće, te ručak u 3 slijeda kao i sav radni materijal!

Kome je usavršavanje namijenjeno?

• Naručiteljima radova, roba i usluga
• Ponuditeljima radova, roba i usluga
• Svima koji su certificirani za provođenje postupaka javne nabave i sudjeluju u postupcima javnih nabava.
• Svima kojima trebaju sati (bodovi) za proizvodnju certifikata.
• Svima koji dolaze u dodir s propisima u području javnih nabava.
• Svima koji postaju obveznici e-nabave.

Broj mjesta je ograničen. 
Predviđeni termini će se popunjavati redoslijedom primljenih uplata.

Molimo da popunite prijavnicu, nakon čega ćete dobiti ponudu automatski. Potvrdu o uplati dostavite na e-mail: info@superstar-academy.eu  Hvala!

Smještaj u hotelu nije uključen u kotizaciju, no odobrene su posebne cijene za polaznike i njihovu pratnju;

*Dvokrevetna soba: 468,00 kn po osobi

*Nadoplata za jednokrevetnu sobu: 90,00 kn po osobi

Super Star Akademija, obrt za obrazovanje i ostale usluge, u vlasništvu Anamarije Borošak, sa sjedištem u Ul. Matije Gupca 6, Grad Klanjec, nositelj je odobrenja za Izobrazbu na području javne nabave, Rješenjem Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, te je evidentirana u Registru nositelja programa pod rednim brojem 86. Više na www.javnanabava.hr.

Evidencijski broj programa usavršavanja: (Ev. Br. 2021-0099)  za petak 02.07.2021

Ostanimo povezani i na društvenim mrežama: –> Facebook, –> Facebook grupa ,,Javna Nabava – Super Star Academy“, –> LinkedIn, –> Instagram